Psichologijos mokykla 360

Susipažinkite su lektoriais!

Aušra Kurienė

Aušra Kurienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologė, vaikų ir paauglių psichodinaminė terapeutė, grupių analitikė.

Darbinė patirtis. Klinikinė psichologė, Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto mokslinė bendradarbė, Mokyklų psichologinės tarnybos centro Psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė, ALF programos vadovė. Nuo 1995m. Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė, grupės analitikė. Jau daugiau negu trisdešimt metų teikia pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, konsultuoja tėvus ir specialistus, rengia mokymus ir skleidžia pozityvios tėvystės idėjas.


Taip pat Aušra Kurienė dėsto Vilniaus universiteto podiplominių studijų programose rengiančiose suaugusių ir vaikų psichoterapeutus, nuolat veda supervizijas specialistams. Yra parengusi keletą metodinių leidinių apie darbą su smurtą patyrusiais vaikais ir išleidusi knygas „Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą“ ir „Kaip užauginti žmogų“.
Kartu su kolegomis įgyvendino programą „Big Brother Big Sisters“ Lietuvoje, smurto prieš vaikus prevencijos ir intervencijos programas, socialines akcijas „Vaikystė be smurto“, „Išgirsk. Pamatyk. Pasakyk“, “Blogas prisilietimas”, “Nustokime barti, pradėkime girti”ir kt., tėvystės įgūdžių mokymo programas, vaikų ir paauglių psichologinių krizių prevencijos programas. 2007 m. Paramos vaikams centras pripažintas metų nevyriausybine organizacija.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Andromeda Kurbatovienė

Andromeda Kurbatovienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologė – psichoterapeutė, magistro laipsnis (Klaipėdos universitetas), Lietuvos psichologų sąjungos bei Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė, podiplominės kognityvinės ir elgesio psichoterapijos studijos (LSMU), įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio psichoterapijos (Mindfulness) kursas (LSMU), supervizorė, lektorė.

Darbinė patirtis. Psichologinės konsultacijos Klaipėdos vaikų ligoninėje, Klaipėdos psichikos sveikatos centre, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre, savanorystė "Jaunimo linija" ir "Pagalbos moterims linija" tarnybose. Taip pat užsiimu ir privačia psichologo-psichoterapeuto praktika.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos, schemų terapijos, ACT,  psichodinaminės psichoterapijos, meno terapijos, neuropsichologijos, Mindfulness vaikams, tėvams, suaugusiems. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Neuropsichologija, vaikų ir paauglių psichologija, psichikos sutrikimų diagnostika ir psichoterapinis gydymas, santykių šeimoje psichologija, raidos psichologija, streso valdymas, krizių psichologija, suicidinio elgesio psichologija. Šiuolaikinių psichoterapinių technikų ištakos, ryšys su senosiomis dvasinėmis psichoterapinėmis praktikomis.  

Darbo principai ir vertybės. Teikti kokybiškas paslaugas, atliepiančias klientų poreikius

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Niekada nesustok pusiaukelėje. 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dr. Alicja Juškienė

Dr. Alicja Juškienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Biomedicinos mokslų daktarė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), sveikatos psichologijos magistras (VDU). Psichoterapijos studijos, supervizoriaus studijos (Tarptautinis Kognityvinės elgesio terapijos institutas), schemų terapijos bazinis lygmuo (Tarptautinė Schemų terapijos draugija). Podiplominės kognityvinės ir elgesio psichoterapijos studijos, Mindfulness mokytojo sertifikatas.

Darbinė patirtis. Psichologė-psichoterapeutė, surdopedagogė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, lektorė. Taip pat užsiimu privačia psichologo praktika.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Savo darbe remiuosi kognityvine elgesio terapija, dėmesingu įsisąmoninimu (angl. Mindfulness), schemų terapija ir naujausiais mokslo pasiekimais psichoterapijos, neurospichologijos, sveikatos psichologijos, gyvensenos medicinos, elgesio medicinos ir miego medicinos  srityse.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Psichologinis konsultavimas, sveikatos psichologija, miego psichologija ir medicina, gyvensenos medicina, Mindfulness, sergančių išemine širdies liga psichologinių ir biologinių veiksnių sąsajos. Taip pat gilinuosi į elgesio medicinos, streso valdymo, probleminio interento naudojimo ir priklausomybės nuo interneto temas.

Darbo principai ir vertybės. Esu smalsus ir žingeidus žmogus, savo darbe apjungiantis tiek praktines, tiek teorines žinias. Niekada nenustoju mokytis. Manau, kad pažinimas ir padaro mus lanksčius, suteikia psichologinės stiprybės, esant net sunkiausioms aplinkybėms. Niekada ne vėlu mokytis. Mokausi ir mokydama kitus ir tai teikia daug pasitenkinimo. Tikiu ir gyvenu tuo ką darau. Tikiu, kad daugelis problemų formuojasi veikiant mūsų įsitikinimams, mintims, emocijoms, elgesiui ir biologijai. Mano doktorantūros ir dvejos psichoterapijos studijos leidžia į žmogų žvelgti kaip į visumą. Savo asmeniniame ir profesniame darbe stengiuosi vadovautis smalsumo, geranoriškumo, dėkingumo ir priėmimo principais.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. “Mes negalime sustabdyti bangų, bet mes galime išmokti plaukti”, John Kabat-Zinn.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Juris Belte

Juris Belte

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Socialinės psichologijos magistras.

Darbinė patirtis. Dirba laisvai samdomu lektoriumi, taip pat dėsto VGTU Kūrybinių industrijų fakultete.

Psichologijos mokslo paradigma/mokykla, kuria labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Kognityvinė psichologija, egzistencinė psichologija (Frankl), neofreidizmas (Berne), pozityvoji psichologija (Seligman,  Csikszentmihalyi), socialinė psichologija, organizacijų psichologija.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Transakcinės analizės psichologija bei neuromokslai.


Darbo principai ir vertybės. Dalyviai turi būti patenkinti ir procesu, ir rezultatu.


Geriausiai mane apibūdinantis moto. Duodant turtėjame!

Pristatomos temos:

Suskleisti
Julius Tilvikas

Julius Tilvikas

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos magistras, šiuo metu siekiantis psichoterapeuto kvalifikacijos Kognityvinės Elgesio Terapijos studijose Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Daug laiko skiria knygoms ir paskaitoms apie žmonių tarpusavio santykius, asmenybės ypatumus, savivoką, klinikinę psichologiją.

Darbinė patirtis. Sukaupiau daug praktinės patirties privačiai konsultuodamas daugiau nei 8 metus, dirbdamas su suaugusiais ir poromis. Šiuo metu labiausiai orientuojuosi į lyderių ir vadovų psichologinį konsultavimą ir psichoterapiją. 
Prieš trejus metus įsitraukiau ir į paskaitų skaitymo bei organizacijų konsultavimo veiklą, taip mano paslaugų portfelyje atsirado ir mokymai. Mano kryptis privačioje praktikoje – puiki galimybė pamatyti organizacijas ne vien konsultanto ar lektoriaus akimis, bet ir suprasti kaip jų vadovai priima sprendimus, vertindami juos per asmeninę prizmę.
Neseniai persikėlęs į gyventi Latviją nusprendžiau daugiau pradėti dirbti ir su klientais užsieniečiais, tai prideda ir papildomos tarpkultūrinės patirties.
Ši daugialypė patirtis gerokai prisideda prie plačios ir laisvos pasaulėžiūros.

Psichologijos mokslo paradigma/mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Man labiausiai tinka kognityvinės elgesio terapijos, psichodinaminės psichoterapijos ir IFS (Internal Family Systems) terapijos sintezė. Neturiu mokyklos, kuria galėčiau vienakrypčiai ideologiškai vadovautis. Skirtingoms klientų problemoms reikia skirtingų, kartais labai kūrybingų sprendimo būdų. Todėl drąsiai galima teigti, kad mano paradigma – eklektinė. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Anksčiau labai daug domėjausi vaikystės traumos įtaka suaugusiųjų gyvenime ir jos gydymu. Matyt suaugau, nes šiuo metu labiausiai dominančios sritys tapo savityra, terapinis rašymas, lyderystė, asmeninis produktyvumas, asmeninės laisvės psichologija, tarpasmeninių santykių psichologija grupėse.

Darbo principai ir vertybės. Manau pagrindinė kiekvieno vertybė yra asmeninė laisvė - savarankiškai veikti ir laisvė netrukdyti gyventi kitiems. Deja, neretai tą laisvę riboja labiau vidiniai konfliktai nei išorinės aplinkybės. Mano darbas – padėti klientams atrasti tuos vidinius konfliktus, sukuriančius problemas realiame gyvenime ir padėti juos išspręsti susikuriant tam tinkamus resursus.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Išmokti gyventi prasmingą ir praturtinantį save bei kitus gyvenimą, tampant geresne savo versija.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Saulius Taroza

Saulius Taroza

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Kauno medicinos universitetas, gydytojas neurologas.  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), medicinos krypties daktaro diplomas.

Darbinė patirtis. Klaipėdos jūrininkų ligoninė, gydytojas neurologas. LSMU Elgesio medicinos institutas, jaunasis mokslo darbuotojas.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Domiuosi analitine psichologija. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. Neuroendokrinologija.

Darbo principai ir vertybės. Padėti žmogui nepriklausomai nuo jo socialinio sluoksnio ar įsitikinimo. Nuolatinis kompetencijos kėlimas per mokymąsi ir patirtį.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Daryk, tai kas tave daro laimingu.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Inga Bogdzevičienė

Inga Bogdzevičienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Klinikinė psichologė (VU), egzistencinės krypties psichoterapeutė (HEPI), medikė (pirma profesija - akušerė). 

Darbinė patirtis. Individuali psichoterapijos praktika. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos iniciatyva konsultuoja smurtą artimoje aplinkoje patyrusias moteris ir vyrus. Lektorė, skaitanti paskaitas, vedanti seminarus įvairiomis žmogaus psichologinio gyvenimo temomis. 

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos paradigma, jungiškasis analitinės psichologijos požiūris.


Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Didžiąja dalimi, tai žmonių santykiai - tėvų ir suaugusių vaikų, porų. Kriziniai išgyvenimai, smurtas-agresija, nerimas, panikos atakos, vienišumo baimė, gyvenimo prasmės klausimai.Taip pat žmogaus seksualumas, šiuolaikinės moters filosofija.


Darbo principai ir vertybės. Mano giliu įsitikinimu gyvenimas yra gėris, kuriame tenka taikstytis su negalavimais, tačiau persirgus atsiranda imunitetas. Kas gali mums padėti? Dialogas, žmonių veikimas kartu, žmogiškos vertybės – pagarba, atjauta, solidarumas - išsaugo kito žmogaus vertę ir orumą. Dabartinis laikas skatina siekti žinių, įgūdžių, nuolatinio tobulėjimo, technologijų įvaldymo, tačiau gyvenimo pilnatvei reikia kito žmogaus ir darnaus savęs patyrimo – laisvo, mylinčio, kuriančio. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Citata, įkvepianti mane judėti, siekti daugiau, priklauso C.G. Jungui: „Aš nesu tai, kas man nutiko. Aš esu tai, kuo nusprendžiau tapti.“ Kiekvienos dienos citata: „Pusiausvyra per daug subtili, kad truktų amžius“, - Haruki Murakami.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Laura Rimkutė

Laura Rimkutė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija ir pan. Verslo psichologijos magistras. Lietuvos psichologų sąjungos narė, EuroPsy sertifikatas. 
 

Darbinė patirtis. Nuo 2007 m. dirbu verslo konsultavimo srityje. Padedu atlikti tyrimus, konsultuoju, vedu mokymus organizacijose. Ketverius metus studijavau doktorantūros studijas Suomijoje (disertacija nebaigta). Nuo 2017 m. dirbu savarankiškai, vystau savo verslą, esu “Triple O Consulting” partnerė. 
 

Psichologijos mokslo paradigma/mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Specializuojuosi suaugusiųjų ugdyme, tad mokymus vedu remdamasi D.A.Kolbo mokymosi modeliu, t.y. mokymų metu stengiuosi dalyviams suteikti patirčių, kurias drauge aptariame, sugretiname su tuo, ką šiomis temomis sako teorija, ir žiūrime, kaip tai bus galima pritaikyti praktikoje, grįžus į realias gyvenimo ir darbo situacijas. 


Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Domiuosi daugeliu verslo psichologijos temų: pardavimų psichologija, asmeninio efektyvumo sritimi, streso, sudėtingų situacijų ir savo emocijų valdymo kompetencijomis, laimės jausmo darbe didinimu, komandiniu darbu, emocinės kompetencijos ugdymu apskritai.


Darbo principai ir vertybės. Dirbant man yra svarbu profesionalumas, atvirumas ir nuoširdus domėjimasis žmonėmis, su kuriais dirbu. Gyvenime mėgaujuosi procesu. Tą patį darau ir tada, kai dirbu – vedu mokymus. Jaučiu, kad tai yra mano pašaukimas. Mano tikslas - padėti žmonėms atskleisti ir išnaudoti vidinį potencialą, kurį turi kiekvienas. Tai darau mokymų metu subtiliai prisiliesdama prie įvairiausių žmonių, juos įkvėpdama, motyvuodama augimui, pokyčiams ir meilei sau. 


Geriausiai mane apibūdinantis moto.
 „Stipriausi yra tie, kurie nebijo būti pažeidžiami.“ Todėl gyvenime atvirai kalbu apie jautrius dalykus, pripažįstu savo kaidas, mokausi leisti sau būti netobulai, stengiuosi atsisakyti perfekcionizmo ir nepasiekiamos tobulybės siekimo. 

 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Salva Marcinkevičienė

Salva Marcinkevičienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Geštalto psichoterapeutė, kvalifikaciją nuolatos keliu Lietuvos ir užsienio universitetų organizuojamuose kursuose

Darbinė patirtis. Užsiimu privačia psichoterapine praktika ir skaitau paskaitas.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Vyraujanti paradigma mano darbe yra geštalto psichoterapija. Kaip papildomomis naudojuosi KET (kognityvinė ir elgesio terapija) ir EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing).

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Nerimas, ypatingai panikos atakos, psichosomatinių susirgimų terapija, porų terapija.

Darbo principai ir vertybės. Tikiu, kad kiekvienas žmogus potencialiai gali būti laimingas, gyventi prasmingą gyvenimą, susidurti su sunkumais ir rasti sprendimus problemoms spręsti. Deja, kiekvieno mūsų gyvenime būna periodų, kai nesėkmingai susiklosto aplinkybės, patiriame netektį ar ištinka krizė. Geštalto terapija  yra  galimybė nelikti vienam, tyrinėti ,,užstrigimus”, ieškoti naujų, kūrybiškų būdų išeiti iš nepalankios situacijos.
Kiekvieną kartą tikiu ir viliuosi to pasiekti kartu su klientu!

Pristatomos temos:

Suskleisti
Natalja Mamedova-Ryčkovė

Natalja Mamedova-Ryčkovė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Geštalto psichoterapijos praktikė (Vilniaus Geštalto institutas), organizacinės psichologijos specialistė (Psichologijos akademija), sertifikuota kūno sąmoningumo (Maskvos Geštalto institutas) ir koučingo specialistė (ICTA, ICU). ESOG (Ecole de Sexothérapie à Orientation Gestaltiste, Paris) darbo su seksualumu specializacija. Šeimos psichologijos studijos Baltarusijos Valstybiniame Universitete. Socialinių ir Fizinių mokslų magistrė (VU). Nuolat gilinu žinias ir keliu kvalifikaciją, šiuo metu studijuoju VU Medicinos fakultete Menų terapijos magistrantūroje.

Darbinė patirtis. Sukaupiau turiningą vadovavimo ir lyderystės patirtį daug metų dirbdama finansų direktore stambiose tarptautinėse įmonėse. Išgyvenusi perdegimą, žinau, su kokiais emociniais sunkumais profesionalai  susiduria  versle. Integravusi asmeninę patirtį, Geštalto psichoterapijos praktiką bei kūno terapijos išmintį, esu pasiruošusi dalintis savo atradimais. Šiuo metu  užsiimu privačia praktika - konsultuoju suaugusius ir poras, vedu seminarus, savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupes, dėstau būsimiems koučingo specialistams. Esu savanorė "Pagalbos moterims linija" tarnyboje.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Savo darbe vadovaujuosi humanistine paradigma bei holistinių požiūriu į žmogų. Pagrindinė mokykla - Geštalto psichoterapija. Naudoju Menų terapijos (Dramos, Dailės), Kūno terapijos metodus, transformacinį koučingą.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Žmonių santykiai, seksualumas, šiuolaikinės moters gyvenimas, įvairios patirtys, išgyvenimai, nerimas. Perdegimas. Sąmoningumo gilinimas.

Darbo principai ir vertybės. Darbe svarbiausios Geštalto vertybės. Tai terapija, pagrįsta santykiais, kurie skatina tikrą susitikimą ir abipusišką buvimą.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Pokyčiai vyksta ne tada, kai žmogus siekia kažkuo tapti, bet tada, kai pažįsta ir priima save tokį, koks jis yra.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Olegas Lapinas

Olegas Lapinas

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Gydytojas, psichoterapeutas, lektorius. 

Darbinė patirtis.Turi aukščiausią psichoterapeuto kategoriją, Lietuvos psichoterapijos draugijos mokytojo sertifikatą, psichoanalitinio psichoterapeuto ir psichodramos terapeuto sertifikatus.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Specializuojasi psichoanalitinės psichoterapijos, psichodramos, šeimos konsteliacijos, NLP srityse. Keletos knygų autorius arba bendraautoris: „Vienas megabaitas apie meilę“ (2008), „Ten ir atgal. Vienas megabitas apie vaiką“ (2009), „Pasimatymai su šešėliu. Atsakymai į opiausius žmonijos klausimus“ (2009), „Santuokos alchemija“ (2015). Nuolatinis straipsnių žurnale „Psichologija Tau“ autorius.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Justina Gervytė

Justina Gervytė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos magistras (VDU), sertifikuota koučingo specialistė, sertifikuota NLP praktikė, meno terapijos ekspertė, personalo ugdymo ir komandų stiprinimo trenerė.

Darbinė patirtis. Konsultavimas ir mokymų vedimas taikant meno raiškos priemones bei inovatyvius ugdymo ir komandos formavimo metodus, mokymai elgesio modeliavimo ir pokyčių srityje, sėkmingam darbui trukdančių įsitikinimų keitimas, į rezultatų pasiekimą orientuotų ugdymo programų kurimas ir adaptavimas, darbuotojų vertinimas ir karjeros planavimas.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Dirbu eklektiškai, daugiausia domėjausi psichoanalizės, geštalto ir kognityvinės elgesio terapijos kryptimis. Dažnai taikau meno terapijos ir koučingo metodus.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Pokyčiai, motyvacija, streso valdymas, konfliktų sprendimas, kūrybinis mąstymas, bendravimas, bendradarbiavimas.

Darbo principai ir vertybės. Pagrindinė vertybė – santykis su klientu. Tikiu, kad žmonėms padeda ne tiek metodas, kiek sąmoningas, pagarba, pasitikėjimu ir nuoširdumu grįstas santykis su terapeutu. Su kiekvienu žmogumi dirbu skirtingai, pagal jo asmenybę ir poreikius, todėl atspirties taškas ne psichoterapijos kryptis, o priešais mane esantis žmogus ir jo poreikiai. Antras svarbiausias dalykas kuriuo vadovaujuosi - asmeninis augimas. Nuolat mokausi, turiu nuolatinę asmeninę terapiją ir supervizijas, nes tikiu, kad tik taip galiu užtikrinti sąmoningą ir kokybišką konsultavimo ir mokymo procesą.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. “Didžiausia vertybė žemėje – žmogaus ryšys su žmogumi”, A. de Sent Egziuperi

Pristatomos temos:

Suskleisti
Andrius Kaluginas

Andrius Kaluginas

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Klinikinis psichologas praktikas, ekspertas, lektorius pastaruosius 20 metų.

Akademinės kvalifikacijos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos klinikos suteikta profesinė kvalifikacija - psichoterapeutas.Psichologijos mokslų doktorantas. Rytų Europos psichoanalizės institutas. Suteikta profesinė kvalifikacija – psichologas, specializacija – klinikinė psichologija. Baigtos programos: LSMU Kognityvinės ir elgesio terapijos programa, LSMU Elgesio medicinos instituto „Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“programa, Kūno psichoterapijos European Association for Body Psychotherapy 3 metų studijų programa. Specializacija – seksologiniai sutrikimai. Krizių ir potrauminių stresų psichologijos specialisto kvalifikacija.

Darbinė patirtis. Kelių įmonių steigėjas, įmonės vadovas. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos centre bei Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre dirbau klinikiniu psichologu. Gyvenimo psichologijos žurnale „Ego“ turinio redaktoriumi bei autoriumi. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje mobiliųjų krizių įveikimo komandos organizatoriumi ir vadovu. konsultuoju kompanijas formuojant viešąjį įvaizdį. 

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Kognityvinė elgesio terapija, KET (Cognitive Behavioral Therapy, CBT), Priėmimo ir įsipareigojimo terapija (Acceptance and Commitment Therapy, ACT), Krizių valdymas (Crisis intervention), Sąmoningumu grįsta psichologija (Mindfulness).

Darbo principai ir vertybės. Mokausi ir iš gyvenimo, o labiausiai vertinu patyriminį išmokimą. Praktikuoju kritinį mąstymą ir sąmoningumo meditacijas.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Ieva Šuipė

Ieva Šuipė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologė, pozityvios tėvystės paskaitų lektorė, Mes-tėvai straipsnių autorė, Iniciatyvos “Niekieno vaikai“ vadovė. Psichologijos magistras. Šiuo metu studijuoju Psichodinaminę vaikų ir paauglių psichoterapiją (VU podiplominės studijos).

Darbinė patirtis.

  • 10 metų vadovaujamo darbo verslo srityje.
  • Pozityvios tėvystės mokymus tėvams vedu nuo 2014 metų. 
  • Tuo pačiu metu pradėjau rašyti tinklaraštį tėvams pozityvaus vaikų auginimo tema. Dalis mano straipsnių bei interviu publikuoti leidiniuose tėvams. 
  • Esu daugkartinė konferencijos tėvams „Atsakinga tėvystė“ pranešėja. Socialinės iniciatyvos „Niekieno vaikai“ ir organizacijos VŠĮ „Savanoriai vaikams“ vadovė.

 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Darius Rupšlaukis

Darius Rupšlaukis

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Vilniaus Pedagoginis Universitetas - gamtos mokslų bakalauras. VU kraštotvarkos mokslų magistras, stažuotės užsienio universitetuose.

Darbinė patirtis. Vadovavimo patirtis turizmo, viešbučių ir konsultacijų verlse. Dėstymo VU, VDA, MRU ir Vilniaus kolegijoje patirtis. 20 metų patirtis vedant seminarus ir saviugdos treniruotes.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Derybose propaguoju ir vadovaujuosi Harvardo metodu. Taikau koučingo metodus. 

Darbo principai ir vertybės. Išmokti Kelių eismo taisykles galiu perskaites knygelę. Gerai vairuoti – tik vairuodamas.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Darja Norbutė

Darja Norbutė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauro laipsnis (VU, 2013 m.), klinikinės psichologijos magistro laipsnis (VU, 2016 m.), individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos (VU, nuo 2014 m.). 

Darbinė patirtis. Privati psichologo praktika. VšĮ “Nerimo klinika” bendraįkūrėja, mobiliosios programėlės “Ramu” bendraautorė, psichologė Vilniaus universiteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centre.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Psichodinaminės psichoterapijos paradigma. Psichoterapija man visų pirma yra apie ryšį. Ryšį su terapeutu, kurio pagalba mezgasi ryšys su savimi. Atviras pokalbis leidžia nurimti, tyrinėti savo giliausius jausmus ir mintis, ieškoti sąsajų, suprasti, kokias žymes paliko mūsų asmeniniai patyrimai bei rinktis tvarkymosi strategijas. Siekiu padėti savo klientams jausti daugiau ramybės ir pasitenkinimo savo asmeniniu gyvenimu bei susitvarkyti su kamuojančiais simptomais. Man svarbu sužadinti smalsumą ir paskatinti klientus toliau tyrinėti savo vidų, ieškoti žodžių ir būdų, kaip išreikšti savo atradimus kitiems, bei kur ir kaip tai kūrybiškai įprasminti.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Klinikinė psichologija, psichodinaminė psichoterapija. 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dr. Liana Brazdeikienė

Dr. Liana Brazdeikienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauras, socialinių mokslų daktaro laipsnis (VU), geštalt terapijos studijos (I pakopa), Erasmus stažuotės, skirtos dėstytojams. Taip pat nuolat dalyvauju seminaruose.

Darbinė patirtis. Nuo pat studijų pabaigos dirbu psichologe, didesnę dalį švietimo srityje. Didelė patirtis (teorinė ir praktinė) vertinant vaikus su specialiaisiais poreikiais. Nuo 1998 m. dirbu KU kaip dėstytoja. Vedu seminarus ir skaitau paskaitas apie bendravimą su vaikais (ir ne tik), skaitau paskaitas apie bendravimo ir santykių ypatumus su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais. Dėstomi kursai: “Psichologinio įvertinimo metodai”, “Neuropsichologija”, “Intelekto įvertinimas”, “Pažinimo psichologija: jutimas, suvokimas, dėmesys” “Streso įveikimo technikos”.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Vadovaujuosi eklektine paradigma: darbe analizuojant  atvejus praverčia visų psichologijos krypčių žinojimas ir integravimas konsultacijose. Konsultuodama daugiau naudoju geštalt psichologijos   bei elgesio - kognityvinės terapijos  krypčių pamatinius teiginius.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Dvasingumas, mokslo ir tikėjimo sąsajos. Domiuosi sąsaja tarp elgesio ir smegenų, žmogaus proto galia, dvasinės prigimties galia žmogaus fizinei realybei.

Darbo principai ir vertybės. Stengiuosi nepakenkti, o tai būtų svarbiausias psichologinio darbo principas. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Kalbėti mažiau, daryti daugiau, darbais ir veiksmais įrodyti, kas esu ir už ką esu. Mažiau kalbėti, daugiau klausyti, vertinti akimirkas ir nebijoti tylos ir vienatvės.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Žilvinas Kunigėlis

Žilvinas Kunigėlis

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Medicinos mokslai Lietuvos sveikatos mokslų universitete, ten pat įgyta ir gydytojo - psichiatro specialybė bei individualios psichodinaminės psichoterapijos pagrindai. Vilniaus universitete baigtos psichodinaminės grupių psichoterapijos studijos, o dabar siekiu grupių analitiko kvalifikacijos. 

Darbinė patirtis. Su psichoterapija save sieju nuo 1994 metų, kuomet pradėjau savanoriauti Kauno “Jaunimo linijoje”. Pirmoji darbovietė po specialybės buvo Klaipėdos Psichiatrijos Ligoninė (dabar RKL padalinys). Keli metai Norvegijoje: pradžioje vaikų, vėliau - suaugusių psichiatrijos įvairiose grandyse. Grįžęs į Lietuvą dirbau įvairiuose psichiatrijos stacionaruose ir ambulatorijose gydytojo-psichiatro ir psichoterapeuto darbą. 2009-2016m dirbau Palangoje, LSMU, Streso ligų skyriuje. Privačioje praktikoje vedu psichoterapines grupes ir individualią psichoterapiją.

Pedagoginis darbas - paskaitos gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose, psichiatrijos rezidentų vadovas, dailės terapeutų dėstytojas. 

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuria labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Daugiausiai susistemintų žinių turiu psichodinaminės paradigmos rėmuose, o pasaulėjautai artimos humanistinės ir egzistencinės kryptys. Laimei, kuo toliau, tuo labiau viskas susisieja :)

Pristatomos temos:

Suskleisti
Audronė Adomavičienė

Audronė Adomavičienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. lietuvių filologijos ir režisūros bakalauras (KU), psichologijos bakalauras (KU). Ir tai dar ne pabaiga.

Darbinė patirtis. Mano darbinė karjera prasidėjo viešbutyje – vieta, kurioje nuolat pilna ir keičiasi įvairiausių tautybių, kultūrų, įsitikinimų žmonės. Nepaprasta patirtis – esu dėkinga begalei žmonių iš viso pasaulio už bendravimo pamokas. Nuo 2012 m. dirbu personalo vadove gamybinėje įmonėje, kurioje dirba 200 darbuotojų. Kasdien bendrauju su jais, ir man tai labai patinka, tačiau tenka matyti žmones ir supykusius, nusivylusius, kartais esu tas žmogus, kuris ir priimu į darbą, ir linkiu sėkmės, ir vėliau kritikuoju bei atleidžiu, tad žmonių reakcijos ir emocijos, bandymas derinti ir darbdavio, ir darbuotojo interesus, dėmesys komandai ir kiekvienam – mano kasdienybė

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Nesu įsitikinusi, ar galima vadovautis tik viena kuria paradigma ar mokykla, kai žinai, kad jos rutuliojosi viena kitą papildydamos ar viena kitai oponuodamos, tačiau turėdamos tą patį pažinimo tikslą. Gerbiu žmogų ir pirmiausia bandau jį suprasti, pripažindama, kad mano spėjimai ir prielaidos apie jį gali pasirodyti klaidingi. Galvoju, kad reikia prisiimti atsakomybę už tai, kas esame ir ką turime. Tikiu, kad žmogus gali labai daug, jei to labai nori. Matyt dėl to man artimiausios kognityvinės ir humanistinės psichologijos idėjos apie smalsų žmogų, siekiantį realizuoti save.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Esame unikalūs – kiekvienas su savu genų rinkiniu, skiriasi aplinka, kurioje augame, aplinkybės, į kurias patenkame, žmonės, kurie mus nukreipia, būdai, kuriais mums padedama. Tarsi jūros akmenėliai. Man įdomus kiekvienas žmogus - akmenukas ir tai, kaip iš šių akmenėlių galima pastatyti tvirčiausią sieną. Įdomus žmogaus augimas, jo potencialo atsiskleidimas – jei tektų rinktis kitą profesiją, neabejotinai būčiau mokytoja.

Darbo principai ir vertybės. Kokybė ir efektyvumas. Pagarba kiekvienam, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar užimamą poziciją. Nuoširdumas ir atvirumas – tikiu, jog nuoširdžiu pokalbiu galima išspręsti labai daug konfliktų ir net išvengti naujų

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Neturiu universalaus moto, kuris tiktų visada – kartais gyvenu viena mintimi, kartais ją pakeičia kita, rodos, dar tikslesnė. Mano močiutė mėgsta kartoti, jog “tas gyvenimas, džiaugsmo kupinas”. Kuo labiau patiriu mane supantį pasaulį, tuo labiau įsitikinu, jog močiutė velniškai įžvalgi :) Į šią mintį telpa ir rūpesčiai, ir džiaugsmai, ir svajonės, ir nusivylimai.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Diana Būtienė

Diana Būtienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. VU, psichologija. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, psichoterapeuto kvalifikacija. Praktinės psichologijos studijų centras, klinikinės psichodiagnostikos mokymo kursai. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, supervizoriaus kvalifikacija. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Dasein – analizės kurso programa.

Darbinė patirtis. KU, Psichologijos katedroje lektorė (dėstomi kursai: Konsultavimo teorija ir praktika, Vaiko konsutavimas ir psichoterapija, Projekciniai asmenybės tyrimo metodai). KU, Psichologinės pagalbos centras,(iki 2016m.) vedėja. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, dėstytoja, psichoterapeutė ir supervizorė. Privati psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos praktika. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Egzistencinė filosfija ir egzistencinė terapija.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Taida Tiriūnė

Taida Tiriūnė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas. Psichologė (VDU) psichoterapeutė (IP analitikė - Individualiosios psichologijos instituto psichoterapijos ir analizės programa; grupių analitikė - VU Medicinos fakultetas Psichodinaminės grupinės psichoterapijos programa ir Grupinės analizės mokymo programa).

Darbinė patirtis. Dirbu privačioje praktikoje kaip individuali ir grupių psichoterapeutė. Esu VU vaikų ir paauglų pasichoterapinės programos ir IP psichoterapijos ir analizės kursantų mokančioji analitikė. Nuo 1999 metų  kaip psichologė dirbau įvairiose srityse: su bedarbiais (DRMKT), su vaikais, turinčiais raidos sutrikimus ar riziką jiems atsirasti (Vaikų raidos tarnyba), taip pat  su vaikais, paaugliais, jų tėvais ir mokytojais (Pedagoginė psichologinė tarnyba). Dar dirbau su žmonėmis, kenčiančiais nuo depresijos, nerimo, išgyvenančiais krizes, netektis (LSMUNI Palangos klinikos Streso ligų skyrius). Nuolat dalyvauju įvairiose projektuose (Gargždų Viltyje dirbu su žmonėmis turinčiais intelekto negalią, bei jų artimaisiais), vasaros stovyklose ir pan.

Darbo principai ir vertybės. Susitikimas su kiekvienu žmogumi - ypatinga dovana, prisilietimas prie unikalaus ir begalinio  pasaulio. Tai galimybė pažinti, patirti, mokytis… Savo Klientams neretai sakau, kad mes susergame per santykį, ir per santykį sveikstame.  

Pristatomos temos:

Suskleisti
Teresė Kaminskaitė

Teresė Kaminskaitė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Sveikatos psichologijos magistrė, geštalto psichoterapeutė, psichodramos bazinio lygio studijos.

Darbo patirtis. 10 metų psichologinio psichoterapinio darbo patirtis LSMU NI klinikos streso ligų skyriuje vedant filmų terapiją, biblioterapiją, taikant psichodramos technikas grupiniame darbe.

Psichologijos mokslo paradigma/mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Labiausiai remiuosi egzistenciniais geštalto terapijos ir psichodramos modeliais, kurie kilę iš humanistinės tradicijos, kur svarbi reikšmė teikiama kiekvieno žmogaus unikalumui, kūrybiniam potencialui ir gebėjimui kūrybiškai prisitaikyti. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Ekspresyviosios meno terapijos kryptys - biblioterapija, terapinis rašymas, filmų terapija, metaforinės kortos.

Darbo principai ir vertybės. Pagarba, priėmimas, autentiškas buvimas, nuoširdumas.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. „Žmogus – tai savęs ieškanti vienovė; tai veikiau ne vienas , o ištisas aš legionas, kuriame niekas nelinkęs tylėti ar, juo labiau, pasiduoti.“ G. Colombero

Pristatomos temos:

Suskleisti
Aistė Didžiūnė

Aistė Didžiūnė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija ir pan. Organizacinės psichologijos magistrė, koučingo specialistė, būsima geštalto psichoterapeutė, žmogiškųjų išteklių ir personalo atrankos profesionalė.

Darbinė patirtis. 14 metų dirbu personalo valdymo srityje, iš kurių penkerius metus personalo atrankos srityje ir devynerius metus esu žmogiškųjų išteklių vadovė verslo organizacijoje. Taip pat beveik ketverius metus vedu mokymus apie personalo valdymą ir atranką. 

Būdama žmogiškųjų išteklių vadove organizacijoje, kasdien susiduriu su  šiuolaikinėms organizacijoms bei jų lyderiams aktualiais klausimais: kaip atsirinkti tinkamus darbuotojus ir kaip juos išlaikyti, kas yra efektyvi vidinė komunikacija, kaip rasti balansą tarp savarankiškumo ir laisvės bei rezultatų kontrolės, kaip efektyviai burti komandas ir joms vadovauti.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Man artimiausia yra geštalto psichoterapija ir jos principai, teigiantys, kad žmogus yra kūrybiškas ir geba pats rasti sau geriausią sprendimą, o tai įmanoma pasiekti didinant žmogaus sąmoningumą ir buvimą dabartyje. Taip pat man artima egzistencinė filosofija ir psichologija.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Gilinuosi į psichoterapiją ir būdus padėti šiuolaikiniam žmogui gyventi pilnavertį ir laimingą gyvenimą. Man įdomus yra žmogus ir tai, kaip jis kuria savo gyvenimo istoriją. 

Darbo principai ir vertybės. Mano vertybės yra pagarba, atvirumas ir autentiškumas, kuriomis ir vadovaujuosi savo veikloje.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Įgyvendinti savo svajones gali kiekvienas, tačiau tik įveikęs barjerus savo galvoje. Tad nustokite vis kažko laukti, gyvenimas vyksta čia ir dabar, ar pastebite?

Pristatomos temos:

Suskleisti
Donaldas Duškinas

Donaldas Duškinas

Lektorius Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Teatro režisūros magistras, verslo psichologas, profesionalus koučingo specialistas, kvėpavimo terapijos specialistas, vaikščiojimo žarijomis bei stiklais instruktorius.

Darbinė patirtis. Profesinio kelio pradžia – darbas dramos teatre, manyje padėjęs praktinės psichologijos pamatus. Po to dirbau kūrybos vadovu renginių organizavimo srityje, apjungiančioje kūrybą ir verslą. Vėliau, dirbdamas tarptautinėje mokymų įmonėje mokymų treneriu, konsultantu, tarptautinių projektų vadovu praktiškai studijavau verslo psichologiją iš arti. Jau daugiau nei 10 metų esu laisvai samdomas mokymų treneris, retorikos mokytojas, koučingo specialistas, kvėpavimo terapijos specialistas, įmonių konsultantas, personalo valdymo klausimais. Tai veikla, reikalaujanti nuolatinio bendravimo su labai įvairiais žmonėmis. Man svarbiausia - suvokti, pajausti, suprasti kitą žmogų. Išsisigryninti jo vertybes, išgirsti tai, kas jam svarbu. Padėti atskleisti jo autentiškumą, jo unikalumą ir padėti jam išlaisvinti.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Autentiškumas, tikrojo savęs atradimas, ribojančių įsitikinimų identifikavimas ir jų transformavimas į palaikančius. Pagrindinis mano darbo metodas – coach training metodas. Tai pokalbiai su mokymų dalyviais. Tai – diskusijos. Tai klausimų iškėlimas bei atsakymų paieška Čia ir Dabar, o ne vadovėliuose. Tai 80 % praktikos ir realių pavyzdžių iš realaus gyvenimo.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje.

  • Retorika – kaip viena iš mažiausiai išstudijuotų sričių, šiuolaikiniame pasaulyje. Šiuos metu visa retorika suvedama į tai, kaip manipuliuoti auditorija, kaip įtaigiai pasisakyti, kaip “sublizgėti”. Bet tai tik – ledkalnio viršūnė.
  • Sąmoningas kvėpavimas – kaip viena stipriausių praktikų, savęs pažinimui.
  • Transformacinis koučingas – kaip fantastiškas Kelias, savęs Tikrojo link.

Darbo principai ir vertybės. Dėmesys, pagarba, paprastumas, tiesa, meilė.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Turėk drąsos gyventi savo gyvenimą, o ne gyvenimą, kurio iš tavęs tikisi kiti.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dr. Viktorija Tarozienė

Dr. Viktorija Tarozienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauras, klinikinės psichologijos magistro laipsnis (VU), socialinių mokslų, psichologijos krypties daktaro laipsnis (VU), psichodinaminių grupių psichotrapeuto kvalifikacija (VU).

Darbinė patirtis. Psichologė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, lektorė. Psichologinėje praktikoje konsultuoju asmenis, turinčius įvairių psichologinių sunkumų – besiskundžiančius emocijų, nuotaikų, santykių ir elgesio problemomis, taip pat sergančius įvairiomis psichikos ligomis, taip pat konsultuoju jų artimuosius. Atlieku klinikinį psichologinį vertinimą, kurio pagalba galima nustatyti psichologinių problemų pobūdį, lygį ir priežastis. Psichologijos mokslo žiniomis su studentais ir besidominčiais psichologija dalinuosi skaitydama paskaitas, vesdama seminarus ir mokymus. 

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Klinikinėje praktikoje remiuosi psichodinaminė asmenybės samprata, asmenybės ir santykių raidos teorijomis. Darbe integruoju psichodinaminius, humanistinius-egzistencinius ir kognityvinės elgesio terapijos metodus. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Asmenybės ir santykių raida įvairiais amžiaus tarpsniais. Asmenybės, emocijų ir elgesio sutrikimai, jų gydymas bei korekcija.

Darbo principai ir vertybės. Pagarba klientui ir profesionalumas. Mokslinis arba klinikinis darbo metodų pagrįstumas. Konfidencialumas. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Ramiai ir užtikrintai. 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Aurelija Ananjevaitė

Aurelija Ananjevaitė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauras (KU), pradinių psichoterapijos įgūdžių mokymo kursai, Praktinės psichologijos studijų centras (LAPA), socialinės psichologijos magistras (MRU), Geštalto terapijos taikymas konsultavime, Vilniaus Geštal institutas.

Darbinė patirtis. Dirbu psichologe, lektore, mokytoja, savanoriauju. Vedu grupes, seminarus, užsiėmimus paaugliams, jaunimui, tėvams, mokytojams.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Dirbdama su klientais ar vesdama grupes, seminarus, užsiėmimus dažniausiai vadovaujuosi geštalto terapijos principais. Kitaip tariant, tikiu, kad geriausias augimas vyksta tuomet, kai žmogus įsisąmonina dabarties patirtis ir per dabarties patyrimą atranda geriausius problemos sprendimus.  Todėl savo darbe taikau įvairius kūrybiškus metodus - tiek rašymo, tiek dailės, tiek smėlio terapijas bei psichodramą.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Nuo pat bakalauro studijų labiausiai gilinausi į vaikų psichologiją, tėvų ir vaikų tarpusavio santykius. Besigilinant į šią temą, pastebėjau, kad daugiausia konfliktų tarp tėvų ir vaikų kyla tuomet, kai vaikai yra nemotyvuoti užsiimti tam tikra veikla. Tuomet pradėjau stipriai gilintis į motyvacijos temą ir šiuo metu daugiausiai kalbu apie tai, kokie žingsniai padeda motyvuoti vaikus veiklai ir kokie žingsniai – suaugusiuosius. 

Darbo principai ir vertybės. Darbe vadovaujuose trijomis taisyklėmis: viską, ką pasakei, liks tarp mūsų, turi teisę dalintis viskuo, ką išgyveni ir pasirinkimą, apie ką kalbėsime bei neteisiame ir nevertiname nei savo, nei kitų poelgių. Šios taisyklės man svarbios, mes būtent jos padeda suskurti artimą, nuoširdų ryšį, o ryšys ir yra tai, kas gydo.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Nuo tos akimirkos, kai perskaičiau  Muriel Rukeyse žodžius „Pasaulis sudarytas iš žmonių istorijų, o ne iš atomų“, šie žodžiai tapo mano dalimi ir neatsiejami nuo mano gyvenimo. 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Linga Švanienė

Linga Švanienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Kirovo praktinės psichoterapijos institutas, psichologija; RF PPL (RF profesionalių psichoterapeutų lyga) narė.

Darbinė patirtis. Būdama "Praktinės psichoterapijos centro" prie Inovacinių psichotechnologijų instituto (IPI) specialiste, dirbu integralinio neuroprogramavimo psichoterapeute, teikiu konsultacijas gyvai ir nuotoliniu būdu lietuvių, rusų kalbomis. IPI seminarų metu dirbu supervizore (Maskva, Kijevas, Kazanė, Ryga), organizuoju IPI seminarų transliacijas Rygoje ir Vilniuje. 

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Dirbu integralinio neuroprogramavimo metodu pagal PPL išduotą sertifikatą, suteikiantį teisę dirbti šiuo metodu.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Integralinis neuroprogramavimas yra besivystantis metodas, todėl pagrindinis mano dėmesys kreipiamas šia linkme.

Darbo principai ir vertybės. Viskas įmanoma! Kliento laimėjimas – mano laimėjimas. 

 

 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Violeta Liaugminienė

Violeta Liaugminienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauras (KU), inžinerijos mokslų magistras (KU),  Vilniaus Geštalt institutas geštalto konsultantė.

Darbinė patirtis. Prieš 5-erius metus įkurta Laimės akademija- tai asmenybės augimo mokymai ir meditacijos, 2 metai vedamos geštalto terapinės grupės ir individualios konsultacijos.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Mane žavi pozityvioji psichologija, jos moksliniai tyrimai laimės tema. Pozityvioji psichologija pateikia moksliškai patvirtintų būdų, kaip konkrečiam individui atsirinkti tuos veiksmus, kurie turi daugiausia šansų jį padaryti labiau laimingą. Savo darbe vadovaujuosi įvairiais geštalto terapijos metodais.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Jau minėta pozityvioji psichologija ir geštalto terapija.

Darbo principai ir vertybės. Laikausi nuomonės, kad tik pats žmogus yra atsakingas už savo tobulėjimą ir sąmoningumą bei laimę. Kokie mes  esame šiandien, tai geriausia mūsų versija, tačiau rytoj gali būti viskas dar geriau. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. “Nori būti laimingas - būk”. Sutinku su tėvo Stanislovo fraze, kad norint būti laimingu - reikia drąsos.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dr. Rūta Klimašauskienė

Dr. Rūta Klimašauskienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Socialinių mokslų daktarė, šiuo metu podiplominėse studijose keliu kvalifikaciją darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose remiantis psichodinamine grupių psichoterapija programoje (VU).


Darbinė patirtis. FITIN įkūrėja, personalo valdymo konsultantė. Konsultuoju įmones strateginiais žmogiškųjų išteklių klausimais, vadovams padedu sutelkti komandą efektyviam įmonės tikslų siekimui ir rasti atsakymus, kodėl neveikia komandos formavimo renginiai ar kitos dažnai taikomos motyvacinės priemonės.  Esu inovatyvios neuromokslu paremtos personalo valdymo metodikos autorė. Atlieku mikroklimato, darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo tyrimus. Vedu komandų vidinius mokymus, komandos bendradarbiavimo stiprinimo sesijas, supervizijas, praktinius, patirtinius mokymus įmonių komandoms.

Didžiuojuosi šiais metais patekusi tarp 100 Lietuvos moterų mokslo, inovacijų ir išradimų kategorijoje (https://www.100lietuvosmoteru.com/).

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Savo darbe remiuosi pagrindine bazine teorija, tiksliau, praktika – pagarba žmogui. Ypač daug organizacijų ir personalo valdymo praktikoje naudingų dalykų gaunu iš psichodinaminės paradigmos. Taip pat neuromokslo tyrimai, atskleidžiantys (patvirtinantys) tam tikras žmogaus reakcijų į socialinę aplinką tendencijas.
Mėgstamiausi mano darbo metodai dažniausiai praktiniai – per veiklą, patirtį ir jos refleksiją, nes tik tokiu būdu galimas ilgalaikis rezultatas.


Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Psichodinamika organizacijose, neuromokslo naujausių tyrimų rezultatų taikymas organizacijų praktikoje, organizacijos mikroklimato gerinimas, darbuotojų įsitraukimas, motyvacija. Emocijų įtaka darbuotojų efektyvumui, komandiškumas, komandos bendradarbiavimas, komandos darna, komunikavimas organizacijoje, personalo valdymo naujovės.


Darbo principai ir vertybės. Pagarba, profesionalumas, inovatyvumas.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Nemėgstu to, kas atrodo dirbtina, saldu ir nenuoširdu. Darbe ir gyvenime remiuosi esminiu principu – pagarba žmogui.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Lolita Paragytė-Agejeva

Lolita Paragytė-Agejeva

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Teisės bakalauras (MRU). Paskutiniai sertifikuoti nuotoliniai mokymai - Coaching Learning, Leadership and Change (Case Western Reserve University), Positive Psychology (University of Pennsylvania). 

Darbinė patirtis. Esu verslo plėtros vadovė, rinkodaros strategė, aistringa psichologijos mokslo gerbėja, vartotojų elgsenos ekspertė. Per savo karjerą vedžiau mokymus tiek pardavimų komandoms, tiek skirtingoms klientų aptarnavimo grandims. Taip pat konsultuoju įmones rinkodaros, klientų aptarnavimo klausimais. Mane įkvepia galimybė dalintis žiniomis, pritaikomomis praktikoje. Atsakomybių sritys:

  • Vadovavimas pardavimo ir rinkodaros departamentui;
  • Verslo vystymas ir plėtra, rinkodaros, pardavimų strategijų kūrimas, projektų valdymas;
  • Prekės ženklų kūrimas, įvedimas į rinką, vystymas.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Kaip žmogui, man artimiausia yra egzistencializmo kryptis, taip pat Alfred Adler individualiosios psichologijos idėjos apie tai, kad mūsų likimas nėra iš anksto nulemtas, kad kiekvienas gali keistis ir būti laimingas.  Taip pat labai domiuosi evoliucijos teorija.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Darbe mane labiausiai įkvepia mokslininko, psichologo Daniel Kahneman racionalumo ir sprendimų priėmimo tyrimai, taip pat elgsenos ekonomikos autoritetas Dan Ariely. Šių mokslininkų eksperimentai ir įžvalgos padeda suprasti žmogų kaip visumą ne tik taip, kaip mes patys norime save matyti, bet taip, kaip yra iš tikrųjų.

Darbo principai ir vertybės. Esu už atvirumą, tiesumą ir šiltą ryšį. Dirbdama su žmonėmis stengiuosi susitapatinti, įsijausti ir kaip galima geriau įsigilinti į poreikį. Ypatingai vertinu gyvą, nuoširdų ir įkvepiantį pokalbį, kurio metu ilgametė patirtis versle, nuolatinis domėjimasis žmogaus psichologija, nuoširdus noras suprasti ir padėti, padeda matyti situacijos visumą, skaityti tarp eilučių. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. “Tėra du būdai gyventi savo gyvenimą: vienas – tai galvoti, kad stebuklų nebūna. Antras – tai viską matyti kaip stebuklą”, Albertas Enšteinas. Aš stengiuosi visuomet rinktis antrąjį. Kartais pavyksta :)

Pristatomos temos:

Suskleisti
Lina Straukė

Lina Straukė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos magistras (VDU), sertifiktuota asmenybės teorijos mokymų lektorė (STRUCTOGRAM® metodika).

Darbinė patirtis. "Pokyčių projektai" direktorė, lektorė psichologinėmis temomis, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektų vadovė. Psichologiniai mokymai ir projektai švietimo srityje. Mokymai įvairioms organizacijoms, norinčioms pagerinti savo vidinę komunikaciją, bendravimą, komandinį darbą. Individualios psichologo konsultacijos asmenims, siekiantiems kokybiškesnio ir pilnavertiškesnio gyvenimo.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Dirbdama individualiai daugiausiai vadovaujuosi kognityvine elgesio terapija, vesdama psichologinius mokymus mokau taikyti ir naudoti kaučingo bei NLP metodus.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Domiuosi, kaip veikia motyvacija ir kaip ji skiriasi darbe priklausomai nuo skirtingų kartų (amžiaus grupių), taip pat asmens perdegimu, darboholizmu ir iš to kylančiomis pasėkmėmis. Ieškau atsakymo, kodėl laimės suvokimas toks skirtingas.

Darbo principai ir vertybės. Kiekviename žmoguje reikia ieškoti žmogaus. Geriausia tai daryti gyvai bendraujant ir mokant ne tik klausytis, bet ir girdėti, ne tik žiūrėti, bet ir matyti. Vertybės: būk paprastas ir nuoširdus, žinok ko nori, tobulėk ir išdrįsk.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Genialumas slypi paprastume.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dr. Julija Gaiduk

Dr. Julija Gaiduk

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. PhD Counselor Education and Supervision, Regent University, VA, JAV. (psichologijos konsultantų mokymas ir supervizija).

Darbinė patirtis. Dėstau psichologiją LCC Tarptautiniame universitete nuo 2002.  Konsultacijos poroms ir pavieniams klientams nuo 2013.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. eklektinė, psichodinaminė, sisteminė.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Porų konsultavimas, konsultacijų teikimas įvaikinimo klausimais.

Darbo principai ir vertybės. Sąžiningumas, pagarba, priėmimas.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. “When you must, you can”, “Kai privalai, tai ir gali”

Pristatomos temos:

Suskleisti
Tatjana Andrejeva

Tatjana Andrejeva

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Personalo vadybos magistras (VU).

Darbinė patirtis. Žmogiškųjų išteklių vadybos studijos ir 14+ metų patirties personalo valdymo srityje. Turi vidinės lektorės patirties tarptautinėje bendrovėje, dirba su skirtingomis asmenybių ir darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemomis.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Asmenybės ir organizacinė psichologija.

Darbo principai ir vertybės. Mokymuose siekiu pateikti kuo praktiškesnę informaciją, kurią galima pritaikyti “čia ir dabar”. Taip pat stengiuosi informaciją pateikti įdomiai, linksmai ir įtraukiančiai.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Julija Stankevičiūtė

Julija Stankevičiūtė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Teisės magistras (VU).

Darbinė patirtis. 8+ metų dirba žmogiškųjų išteklių srityje, labiausiai įtraukianti dalis susijusi su kiekvienos asmenybės „išlukštenimu“ ir jos potencialo atskleidimu taikant skirtingas asmenybės vertinimo sistemas. Julija turi unikalios patirties kuriant ir diegiant karjeros planavimo ir adaptavimo sistemas skirtingo profilio įmonėse.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Asmenybės ir organizacinė psichologija.

Darbo principai ir vertybės. Mokymuose siekiu pateikti kuo praktiškesnę informaciją, kurią galima pritaikyti “čia ir dabar”. Taip pat stengiuosi informaciją pateikti įdomiai, linksmai ir įtraukiančiai.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Domantė Trotė

Domantė Trotė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologijos bakalauras. Tęsiamos studijos verslo psichologijos magistre.

Darbinė patirtis. Personalo atrankų ir mokymų vadybininkė, karjeros projektų ir personalo atrankų vadovė. Atsakomybės ir funkcijos: personalo paieškos ir atrankos, komandos formavimas, žmogiškųjų išteklių poreikio analizavimas, žmogiškųjų išteklių planavimas ir valdymas, vidiniai įmonės mokymai, motyvacinės sistemos kūrymas ir įgyvendinimas, darbuotojų vertinimas, klientų aptarnavimo standarto kūrimas ir įdiegimas, konsultavimas.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Pozityvioji psichologija lydi mane tiek gyvenime, tiek darbe. Manau, kiekvienas turime savo stiprybes, kuriomis pasinaudoję, galime pasiekti geriausių rezultatų. Ir tada jaučiamės savim patenkinti ir laimingi. Darbe nevengiu iššūkių, tačiau visada pirmenybę teikiu tam, ką sugebu geriausiai ir kur su minimaliai pastangų galiu pasiekti geriausių rezultatų. Lygiai taip pat dirbdama su personalo atrankomis, stengiuosi pamatyti stipriausias kandidatų savybes ir tą potencialą, kuris gali būti maksimaliai panaudotas. Padedu kandidatams pažinti save, surasti tas stiprybes ir terpę, kurioje jos gali būti panaudotos. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Organizacinė psichologija, dėmesingo įsisamoninimo (mindfulness) teorijos ir technikos.

Darbo principai ir vertybės. Pagarba, kantrybė ir įsitraukimas.  Manau, tai pagrindiniai principai, kurie reikalingi sėkmingam augimui, tobulėjimui ir rezultatui pasiekti. Visi, kuriuos sutinkame darbe - kolegos, klientai, partneriai - nusipelnė mūsų pagarbos (kol neįrodė, kad yra kitaip). Labai svarbu gerbti kiekvieno patirtį, požiūrį, daromą darbą, tai padeda bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų ir gerų rezultatų. Kantrybės ir įsitraukimo dėka rezultatas ateina greičiau ir dažniausiai būna geresnis. 

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Pozityvas – tai tikrai apie mane. 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Laura Pečeliūnienė

Laura Pečeliūnienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Rekreacinė vadyba, magistras (KU), tarptautinis verslo administravimas, magistras (KTU), koučingo specialistė (Baltijos koučingo centras), sertifikuota Mindfulness ir Mindful jogos trenerė.

Darbinė patirtis. Sėkmingai baigusi karjeros etapą vykdančiąją direktore gamybos įmonėje, pasirinkau tradicinės rytų medicinos ir Mindfulness studijas užsienyje. Vedu individualias ir grupines sesijas vadovams dėmesio sutelkimo, sąmoningumo lavinimo, energijos atstatymo ir mentaliniame lygmenyse.

Darbo principai ir vertybės. Atjauta, nuoširdumas, aukštos profesinės kompetencijos, nuolatinis tobulėjimas.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Pasitikėk ir veik kartu su tėkme :)

Pristatomos temos:

Suskleisti
Jurgita Dainauskaitė-Šileikienė

Jurgita Dainauskaitė-Šileikienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Meno terapeutė - psichoterapeutė (Sankt-Peterburgo praktinės psichologijos institutas "Imaton"), sertifikuota koučingo specialistė, socialinio pedagogo bakalaurė (ŠU), muzikos srities dėstytoja, lektorė, mokytoja. Lietuvos meno terapijos asociacijos narė.

Darbinė patirtis. Psichologinis konsultavimas, meno terapija, judesio-šokio, kūno terapija vaikams, paaugliams, suaugusiems, poroms, koučingas, vadovavimas, autorinių seminarų rengimas ir vedimas, įvairių straipsnių autorė.

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Esu holistinio gydymo šalininkė ir propaguotoja. Savo darbe vadovaujuosi Sankt-Peterburgo praktinės psichologijos institute “Imaton” įgytomis žiniomis, meno terapijos metodikomis ir technikomis (dailės, muzikos, judesio-šokio, kūno). Psichologinio konsultavimo metu naudojuosi “Psichoterapija supratimu”- autorine Igor Kanifolskij metodika (Sankt-Peterburgo praktinės psichologijos instituto kvalifikacijos kėlimo sertifikatas), koučingo technikomis.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Nuolat dalyvauju mokymuose, kuriuose mokoma pažinti žmogų kaip visumą, nes žmogus yra visuma – kūnas, protas, sąmonė, pasąmonė. Nuolat tobulinuosi šiuolaikinių psichoterapijos metodikų taikymo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, judesio-šokio terapijos programose.

Darbo principai ir vertybės. Nepakenkti žmogui, gerbti jį kaip asmenybę. Visapusiškai sveikas ir laimingas žmogus. Pagarba, meilė, nuoširdumas, ramybė, tolerancija, tiesa su savimi ir kitais žmonėmis.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. "Jūs galite kur kas daugiau nei manote" ir "Sveikatos nenupirksite vaistinėje”.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Rima Vanagė

Rima Vanagė

Lektorė Plačiau

Išsilavinimas: Pedagogikos magistras, organizacinės psichologijos specializacija. 

Darbinė patirtis. 20 metų konsultuoju organizacijas organizacinės psichologijos srityje. Pastovių klientų gretose bankai, logistikos, draudimo, gamybinės, IT, farmacinės kompanijos. Per 11 metų darbo ir kūrybos ISM (vadybos ir ekonomikos universitetas) sukūrta ne viena vadybininkų ir vadovų ugdymo programa, esu taikomosio organizacinės programos bendraautorė. Bendradarbiaudama su Verslo Žinių akademija, iniciavau ir vedu “Aš – naujas vadovas” projektą, kuris jau sėkmingai išleido 9 laidas. Šiuo metu esu įkūrusi savo įmonę “Vanagė”, kuri kuria ir vykdo ilgalaikius žmonių ugdymo projektus verslo įmonėms ir kitos organizacijoms. 

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Kolegos mane gerbia už patirtį, klientai sako ačiū už energiją, draugai vertina atvirumą, vaikai sako, kad aš suteikiau sparnus. Pati aš vadovaujuosiu tikėjimu, kad ką bedaryčiau, turiu išlikti ištikima savo idealams: laisvei kurti ir drąsai veikti.

Padėdama žmonėms organizacijose augti, siekiu, kad jie atrastų savo kelią, kad taptų savo gyvenimo, veiklos šeimininkais. Aš noriu, kad žmonės degtų aistra pažinti ir nuolat keistis ir keisti. 

Per savo patirtis aiškiai suvokiau, kad kiekvieno rezultato paslaptis yra žmogaus nusiteikimas. Būtina sėkmės sąlyga – pažinti save ir prisiimti atsakomybę už visa tai, kas su mumis vyksta. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Marketingo išmanymas padeda suprasti rinkos dėsnius, psichologija – išlaikyti pozityvų požiūrį, o andragogika parodo kelius, kuriais galiu kitiems padėti tobulėti.

Tikiu, kad žmonės mokosi patirdami ir dalindamiesi savo patirtimi. 

Šiuo metu didelį dėmesį skiriu neuro mokslams, kurie sparčiai besivystydami, vis atskleidžia naujas žmogaus galimybes.

Darbo principai ir vertybės. Dirbdama vadovaujuosi principu: ko neišbandei, to nesupratai. Stengiuosi žadinti sąmoningumą, sudarydama saugias sąlygas eksperimentuoti: tiek individualiai, tiek grupėje.

Geriausiai mane apibūdinantis moto: kiekvieną dieną būk geresnis už save vakar.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Jolita Narkevič

Jolita Narkevič

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. KU Mokyklos psichologo magistras. Taip pat įvairios psichologijos krypties podiplominės studijos.

Darbinė patirtis. Psichologinio ir dėstomojo darbo patirtis: universitete, profesinėje mokykloje, Tęstinių studijų institute, ikimokyklinėje švietimo įstaigoje, vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Dėstau psichologijos studentams. Vertinu vaiko ir mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius. Konsultuoju, padedu asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). Vedu seminarus bei tėvų, psichologų, pedagogų grupes, skaitau pranešimus tėvams ir pedagogams. Nuolat domiuosi kvalifikacijos tobulinimu. 

Psichologijos mokslo paradigma/  mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Darbe taikau individualiosios, kognityvines, egzistencinės psichologijos, dailės, dramos, žaidimų terapijos ir kitus principus bei metodikas.

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Domiuosi  krizių įveikimo, vystymosi ir asmenybės sutrikimų, jų korekcijos, neuromedicinos ir kitomis sritimis. Gilinu žinias psichologiniame konsultavime taikomomis individualiosios ir kognityvinės psichologijos metodikomis. Nuolat lankau psichologinio atvejo aptarimo (supervizija) grupę. Dalyvauju saves pažinimo ir tobulinimo mokymuose.

Darbo principai ir vertybės. Kiekvienas žmogus yra Vertybė savaime, einantis gyvenimo keliu su savo patirties, minčių, poelgių, jausmų, santykių „lagaminu“. Svarbiausia konsultavime – pagarba. "Gydo" ne žmogus, o santykis.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Vadovaujuosi danų jaukaus, patogaus gyvenimo sąvoka „hygge", kurios ašis yra žmonės, laikas, leidžiamas su jais, šiluma ir bendravimas, meilė ir atsidavimas.

 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Rasa Ramilienė–Valančienė

Rasa Ramilienė–Valančienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Edukologijos bakalauras, sporto psichologijos magistras, praktinių psichoterapijos įgūdžių mokymo kursai.

Darbinė patirtis. Didžiąją dalį profesinės patirties sukaupiau dirbdama sporto psichologe su didelio meistriškumo sportininkais, jų tėvais bei treneriais. Mokiausi ir įgūdžius lavinau Lietuvos Analitinės psichologijos asociacijos (LAPA) organizuojamuose psichoterapijos kursuose. Šiuo metu užsiimu individualia praktika: konsultuoju vaikus, paauglius, suaugusius ir poras.  Taip pat skaitau paskaitas įmonėse savižudybių prevencijos, psichologinių krizių, streso valdymo, psichikos sveikatos išsaugojimo,  tarpasmeninių santykių temomis bei konsultuoju  žmones įvairiais aktualiais jiems klausimais. Vedu praktinius - edukacinius ir terapinius konsultacinius užsiėmimus. Organizuoju psichologinės reabilitacijos, atstatomąsias, sveiko gyvenimo būdo,  stovyklas suaugusiems ir vaikams. 

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Savo darbe vadovaujuosi analitinės C.G. Jungo psichologijos pagrindais bei geštaltinės psichoterapijos metodais.

Darbo principai ir vertybės. Savo terapiniuose užsiėmimuose dirbu su žmonėmis, padėdama jiems atsikratyti vaistų, mažinant jų dozes ilgalaikės terapijos būdu. Padedu išsiaiškinti, kur slypi ligos priežastis. Reikia tik įsiklausyti savo kūno kalbą, savo vidų. Svarbu suvokti, kad niekas kitas taip gerai nesupranta organizmo, kaip pats žmogus. Žmonės kreipiasi į gydytojus, kad gautų "stebuklingų" tablečių ligos simptomams malšinti. Tačiau liga - tai psichosomatinė išraiška, kuria susergama dėl neteisingo gyvenimo būdo, mitybos, poilsio režimo, destruktyvių minčių, emocijų ir streso.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Yra toks posakis: "Sveikame kūne – sveika siela". Aš jį perfrazavau savaip: "Sveikos sielos – sveikas kūnas”.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Renata Jasevičienė

Renata Jasevičienė

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija. Psichologė, lektorė. Pedagoginės psichologijos bakalauras. Teisės psichologijos magistras.  Bender – Geštalt II taikymas; vizualinių, motorinių gebėjimų vertinimas psichologinio įvertinimo praktikoje. 

Darbinė patirtis. Socialinių mokslų kolegija, Bendrosios psichologijos dėstytoja, psichologė. Paskaitos/ konsultavimas. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, psichologė. Organizacinė psichologija įmonėse, personalo atrankos, coaching grupės, mikroklimato tyrimai, mokymai. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, psichologė.

Psichologijos mokslo paradigma/ mokykla, kuri labiausiai vadovaujuosi savo darbe. Asmenybės psichologija, kuri nagrinėja žmogų kaip visumą, kuri daugiau mažiau bando paaiškinti visus psichikos ar elgesio fenomenus,  siekiant visapusiškai paaiškinti, nuspėti žmogaus elgesį. Pagrindiniai metodai - pokalbis, projekcinės metodikos. 

Domėjimosi sritys profesinėje veikloje. Vaikų  ir paauglių psichikos raida, emocinis intelektas, emocinis vaikų raštingumas.

Darbo principai ir vertybės. Žmogus pats savaime yra vertybė. Siekis – atsiriboti nuo tipiškumo, ieškant kievienos asmenybės unikalumo.

Geriausiai mane apibūdinantis moto. Neatimkite iš manęs džiaugsmo - būti ir bandyti, net jeigu reiškia, kad turėsiu klysti..

Pristatomos temos:

Suskleisti
Dainius Jakučionis

Dainius Jakučionis

Lektorius Plačiau

Esu gydytojas psichoterapeutas. Baigiau šeimos mediciną ir 4 metus dirbau šeimos gydytoju. Po to perėjau į psichoterapinį konsultavimą ir mokymų vedimą. .

Pristatomos temos:

Suskleisti
Daiva Žukauskienė

Daiva Žukauskienė

Lektorė, trenerė Plačiau

Biblioterapeutė, psichikos sveikatos specialistė, geštalto psichoterapeutė ir trenerė. Giluminio skaitymo - biblioterapijos lektorė.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Evelina Kasinskaja

Evelina Kasinskaja

Lektorė Plačiau

Išsimokslinimas, kelta kvalifikacija: Socialinės pedagogikos magistro laipsnis. Meno terapijos metodai psichologinio konsultavimo, socialinio – pedagoginio darbo ir sveikatos priežiūros srityse. Holistinis koučingas. Kelta kvalifikacija: Sveika mityba, valgymo elgesys, įpročių ir priklausomybių valdymas; antistresinių ir sąmoningumo vystymo technikų naudojimas; sveikatos valdymas ir bendrieji sveikatos ugdymo būdai.

Darbinė patirtis: vadovavimas projektams bei jų administravimas. Savęs pažinimo ir asmeninio augimo programos moterims; individuali mentorystė; sąmoninogos mitybos kursai; emocinio intelekto ir dėmesingo įsisąmoninimo užsiėmimai ir edukacijos;grupiniai bei individualūs užsiėmimai, taikant aroma, dailės, smėlio ir pasakų terapijos metodus; kvalifikacijos kėlimo mokymų pedagogams, psichologams bei kitiems specialistams rengimas bei vedimas; seminarų ir dirbtuvių organizavimas bei vedimas.

Kokiais metodais dirbate? Derinu skirtingus metodus: koučingo, dailės ir rašymo terapiją, dėmesingo  įsisąmoninimo grįstas technikas, nes visi žmonės ir atvejai yra unikalūs, tad ir priemonės parenkamos atitinkamai. Labiausiai prie širdies  pozityvios psichologijos ir Geštalto terapijos vertybės.

Kokie Jūsų darbo principai ir vertybės? Pagrindinė vertybė yra žmogaus gerovė. O mano misija – padėti žmogui padėti sau pačiam, t.y. rasti atsakymus, kurie jau yra viduje.

Koks moto Jus apibūdintų? Gyvename tam, kad būtume laimingi ir mėgautumėmės.

 

 

Pristatomos temos:

Suskleisti
Laura Dabulytė

Laura Dabulytė

Lektorė Plačiau

Laura Dabulytė daugiau nei dvidedimt metų dirba komunikacijos srityje, šiuo metu “Žinių radijuje” veda laidą apie viešąjį kalbėjimą “Aš jus įrašinėsiu”, yra ne tik daugelio konferencijų pranešėja, bet ir PR agentūros “Budinti komunikacija” įkūrėja.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Julija Brodskė

Julija Brodskė

Lektorė Plačiau

Julija Brodskė, vizualinės komunikacijos, identiteto kūrimo bei viešojo kalbėjimo  mokytoja bei konsultantė. Daugiau kaip 8 metus dirbu socialinių tinklų ir komunikacijos srityje, konsultuoju ir vedu mokymus. 
Esu tarptautinės organizacijos Toastmasters International oficialaus atstovo Lietuvoje, viešojo kalbėjimo ir lyderystės klubo Toastmasters Klaipėda klubo prezidentė ir ilgametė narė.

 

KLIENTAI 

Mokymus bei dirbtuves vedžiau:  Socialinių mokslų kolegijos studentams, Klaipėdos licėjaus moksleiviams, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro klientams, Klaipėdos sveikatos biuro darbuotojams, GoMama, Grožio verslo formulė bei WOW University bendruomenėms, Sothys prekės ženklui, o taip pat bendradarbiavome su Beata Nicholson, restorano Holigans kolektyvu ir virš 500 grožio meistrų, kūrėjų, trenerių, asmeninių prekės ženklų vystytojų.

Pristatomos temos:

Suskleisti
Mokymų dalyvių atsiliepimai

Mokymų dalyvių atsiliepimai

Jūsų patirtys mus įkvėpė startuoti su dar stipresne ir įvairesne mokymų programa jau rugsėjo mėnesį. Susipažinkite su jomis: Apie mokymosi modulius

Turite klausimų apie psichologijos studijas?
Susisiekite, mielai patarsime!

Lina Paulikė Mokymų koordinatorė

lina@psichologijosmokykla360.lt
+370 609 26026 Kur vyksta paskaitos?
Sekite mus:FacebookInstagramLinked in

Arba užduokite mums klausimą užpildydami šią formą:

Siųsti klausimą